Om os

Narrativ Praksis er et initiativ, vi har taget efter mange års uddannelse og beskæftigelse med de narrative ideer, som de er udviklet og praktiseret af Michael White. Vores veje mødtes i Adelaide, og sammen er vi taget på en rejse i det narrative landskab, der har ledt os frem til ideen om at videreføre og udbrede de narrative ideer, som han stod så stærk for, i form af en kursusvirksomhed. Det er centralt for os, at sikre, at andre får adgang til at udvikle narrative færdigheder for tilsvarende at kunne opleve de forskelle disse ideer kan gøre i arbejdet med andre mennesker.

Hver især har vi gjort os stærke erfaringer med, hvor virksom og brugbar den narrative terapi er i mange forskellige arbejdsmæssige kontekster såsom voksenpsykiatrien, familiearbejde, privat praksis, børn og unge. Det gælder ofte, at børn eller voksne, som er blevet svært diagnosticeret og udpeget som uden for terapeutisk rækkevidde, ved hjælp af de narrative principper, atter kan få adgang til at kunne handle i deres liv. De oplever ofte, at vejen dertil ikke går igennem konfrontationer, ekspertudsagn, korrigeren eller udpegning af fejl og mangler, men derimod igennem en udfoldelse af deres egne færdigheder, værdier, håb, drømme, initiativer til at stå imod problemet. For flere af disse mennesker betyder det, at de for første gang i lang tid får adgang til andre historier om hvem de er, eller hvad de står for som mennesker, som giver dem den fornødne platform at stå på.

Narrativ Praksis består af psykologerne Helene Grau, Maria Lykke og Rasmus Villum Olsen.